گل های آپارتمانی، تزئینی، گلخانه ای و گل های پرورشی

اصلان هیومیک را درهردوره از زمان زراعت می توان استفاده نمود ولی پیشنهاد می گردد در زمانهای توصیه شده زیر مصرف گردد:

 

زمان های مصرف :

  1.  بلافاصله بعد از کاشت، که این مرحله بسیار مهم می باشد.

  2.  10 الی 15 روز بعد از کاشت.

  3.  45 الی 50 روز بعد از کاشت.

 

توجـه

  1. حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

  2.  هدف، رساندن مقادیر توصیه شده از اصلان هیومیک به ریشه گیاه می باشد.

  3. با مصرف این محصول، استفاده از کودهای شیمیایی و فضولات حیوانی را حداقل 30% کاهش دهید.

  4. در صورت بالا بودن املاح و شوری آب و خاک زمین مورد کاشت حتما مقادیر حداکثر را استفاده نمایید.
1
مصرف بذر مال
قبل از کاشت محصولات فوق، ابتدا خاک مورد کاشت را به میزان 1 لیتر از این محصول ازای هر 1000 مترمربع زمین، اسپری کرده سپس اقدام به کاشت نمایید. قبل از کاشت، 15 سی سی اصلان هیومیک را برای هر یک کیلو بذر کاملا مخلوط نمایید تا کاملا با آن آغشته گردد، سپس بذر را در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود.
2
آبیاری بارانی
قبل از کاشت محصولات فوق، ابتدا خاک مورد کاشت را به میزان 1 لیتر به ازای هر 1000 مترمربع زمین، اسپری کرده سپس اقدام به کاشت نمایید. مقدار 2-1 لیتر از این محصول را به ازای هر 1000 مترمربع زمین درمیزان آب مورد استفاده در30 دقیقه انتهای آبیاری، کاملا حل نموده و کوددهی نمایید. مدت زمان 30دقیقه، بهترین زمان برای انتقال مواد موثر اصلان هیومیک به ریشه گیاهان می باشد و به نحو مطلوب جذب خاک و ریشه می گردد.
3
آبیاری قطره ای
مقدار 2-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین در مقدار 1000 لیتر آب حل نموده و شروع به آبیاری و کوددهی نمایید.
4
روش مصرف در کاشت نهال یا نشاء محصولات فوق
در صورت کاشت نشاء یا نهال، ابتدا مقدار نیم لیتر از این محصول را با 100لیتر آب کاملا مخلوط نمایید. سپس ریشه نهال یا نشاء را در این ظرف حاوی کود کاملا فرو برده و اقدام به کاشت نمایید. باقیمانده کود مورد استفاده را به خاک نهال ها و نشاءهای کاشته شده اسپری نمایید. مراحل بعدی کوددهی به روش فوق می باشد.