مزارع چای

روش و میزان استفاده :

مقدار8-4 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین در مقدار 40-20 لیتر اب حل نموده و بصورت دستی در دوطرف ردیف کاشته شده چای، برروی خاک پاشیده شود.

زمانهای مصرف :

1 – قبل از کاشت محصولات فوق، ابتدا خاک مورد کاشت را به میزان 1 لیتر به ازای هر 1000 مترمربع زمین، اسپری کرده سپس اقدام به کاشت نمایید.

2 – اصولا در هر زمان می توان از اصلان هیومیک در مزترع چای استفاده نمود، ولی بهترین زمان مصرف، 30 الی 45 روز قبل از هر برداشت محصول است.