مزارع سیب زمینی،پیاز،سیر ومحصولات مشابه

 اصلان هیومیک را درهردوره از زمان زراعت می توان استفاده نمود ولی پیشنهاد می گردد در زمانهای توصیه شده زیر مصرف گردد:

 

زمان های مصرف :

  1. یک هفته پس از خاک دهی پای بوته همراه اولین آبیاری:10-7 لیتر در هکتار.

  2. مرحله آغاز گل دهی:10-7 لیتری در هکتار.

 

 

توجـه:

  1. حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

  2. هدف، رساندن مقادیر توصیه شده از اصلان هیومیک به ریشه گیاه می باشد.

  3. بامصرف این محصول، استفاده از کودهای شیمیایی و فضولات حیوانی را حداقل 30% کاهش دهید.

  4. در صورت بالا بودن املاح و شوری آب و خاک زمین مورد کاشت حتما مقادیر حداکثر را استفاده نمایید.
1
مصرف بذر مال
قبل از کاشت، بذر هر محصول را با1.5 الی 2 لیتر اصلان هیومیک کاملا مخلوط نمایید تا کاملا با آن آغشته گردد، سپس بذر را در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود. سپس 1 لیتر از این محصول را در 10 لیتر آب حل نموده و از محلول فوق کنار هر غده بذری 100 سی سی اسپری نمایید.
2
مزارع سیب زمینی
مقدار 4-2 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین را با مقدار آب متناسب با آبیاری زمین کاملا مخلوط نموده و زمین مورد نظر را آبیاری نمایید.بطور مثال اگر 1000 مترمربع زمین را با 250 لیتر آب آبیاری می نماید، مقدار 4-2 لیتر از این محصول را در 250 لیتر آب مخلوط نموده و شروع به آبیاری کنید. در صورت استفاده از سمپاش، مقدار 4-2 لیتر از محصول را در مخزن سمپاش ریخته و برای مقدار 1000 مترمربع زمین، با سمپاش اسپری نمایید. نکته مهم این است که در صورت اسپری بر روی گیاه، جهت جلوگیری از ایجاد لکه بر روی برگها، بهتر است اوایل صبح یا موقع غروب اسپری گردد.
3
آبیاری بارانی
مقدار 8-4 لیتر از این محصول را به ازای هر 1000 مترمربع زمین درمیزان آب مورد استفاده در30 دقیقه انتهای آبیاری، کاملا حل نموده و کوددهی نمایید. مدت زمان 30دقیقه، بهترین زمان برای انتقال مواد موثر اصلان هیومیک به ریشه گیاهان می باشد و به نحو مطلوب جذب خاک و ریشه می گردد.
4
آبیاری قطره ای
مقدار 8-4 لیتر از این محصول را به ازای هر 1000 مترمربع زمین در مقدار 1000 لیتر آب حل نموده و شروع به آبیاری و کوددهی نمایید.