مزارع سبزیجات، صیفی جات و محصولات گلخانه ای

از جمله گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، خیار، هندوانه، پیاز، کرفس، کدو، هویج، تربچه، اسفناج، سیر، بامیه، کاهو، کلم، گل کلم، جعفری و محصولات مشابه

 

زمان های مصرف :

1 – بلافاصله بعد از کاشت، که این مرحله بسیار مهم می باشد.

2 – 10 الی 15 روز بعد از کاشت

3 – 45 الی 50 روز بعد از کاشت

4 – اوایل میوه دهی یا تشکیل دانه یا محصول، که این مرحله بسیار مهم می باشد.

روش مصرف در کاشت نهال یا نشاء محصولات فوق :

در صورت کاشت نشاء یا نهال، ابتدا مقدار نیم لیتر از اصلان هیومیک را با 100لیتر آب کاملا مخلوط نمایید. سپس ریشه نهال یا نشاء را در این ظرف حاوی کود کاملا فرو برده و اقدتم به کاشت نمایید. باقیمانده کود مورد استفاده را به خاک نهال ها و نشاءهای کاشته شده اسپری نمایید. مراحل بعدی کوددهی به روش فوق می باشد.

روش دوم :

بذر را طبق روش اول بااصلان هیومیک بطور کامل مخلوط نموده و اقدام به کاشت نمایید

سپس مقدار 4-2 لیتر از اصلان هیومیک به ازای هر1000مترمربع زمین، راحداکثر20-10 روز بعداز کاشت ویادرحین کاشت با مقدار معینی ازآب، کاملا مخلوط نمایید و به روی خاک کاشته شده اسپری نمایید.

1
مصرف بذر مال
قبل از کاشت، بذر هر محصول را با 1.5 الی 2 لیتر اصلان هیومیک کاملا مخلوط نمایید تا کاملا با آن آغشته گردد، سپس بذر را در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود.
2
آبیاری سنتی (غرقابی)
مقدار 2-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین، به آب ورودی اصلی مزرعه اضافه نمایید تا از طریق نهرهای کوچک جذب خاک و ریشه گردد.
3
آبیاری بارانی
مقدار 2-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین درمیزان آب مورد استفاده در30 دقیقه انتهای آبیاری، کاملا حل نموده و کوددهی نمایید. مدت زمان 30دقیقه، بهترین زمان برای انتقال مواد موثر اصلان هیومیک به ریشه گیاهان می باشد و به نحو مطلوب جذب خاک و ریشه می گردد.
4
آبیاری قطره ای
مقدار 2-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین در مقدار 1000 لیتر اب حل نموده و شروع به آبیاری و کوددهی نمایید.