مزارع سبزیجات و صیفی جات(گوجه،خیار،فلفل،بادمجان،هندوانه،خربزه،پیاز،سیب زمینی،توت فرنگی و....) و محصولات گلخانه ای_گرانول

اصلان هیومیک را درهردوره از زمان زراعت می توان استفاده نمود ولی پیشنهاد می گردد در زمانهای توصیه شده زیر مصرف گردد:

 

زمان های مصرف:

  1. قبل کاشت.

  2. همزمان با کاشت.

  3. ابتدای فاز زایشی.

مقدار مصرف:

  1. 500-300کیلوگرم در هکتار.

توجـه:

  1. حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

  2.  هدف، رساندن مقادیر توصیه شده از اصلان هیومیک به ریشه گیاه می باشد.

  3. با مصرف این محصول، استفاده از کودهای شیمیایی و فضولات حیوانی را حداقل 30% کاهش دهید.

  4. در صورت بالا بودن املاح و شوری آب و خاک زمین مورد کاشت حتما مقادیر حداکثر را استفاده نمایید.

1
گلخانه
150-100کیلوگرم برای هر 1000 متر گلخانه:در زمان آماده سازی خاک برای کاشت گیاه.