مزارع برنج

اصلان هیومیک را درهردوره از زمان زراعت می توان استفاده نمود ولی پیشنهاد می گردد در زمانهای توصیه شده زیر مصرف گردد:

 

زمان مصرف:

  1. 15 روز بعد از نشا:3 لیتر در هکتار.

  2. زمان پنجه زنی:6 لیتر در هکتار.

  3. زمان ساقه رفتن و ظهور سنبله:4 لیتر در هکتار.

 

توجـه:

  1. حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

  2. هدف، رساندن مقادیر توصیه شده از اصلان هیومیک به ریشه گیاه می باشد.

  3.  با مصرف این محصول، استفاده از کودهای شیمیایی و فضولات حیوانی را حداقل 30% کاهش دهید.

  4. در صورت بالا بودن املاح و شوری آب و خاک زمین مورد کاشت حتما مقادیر حداکثر را استفاده نمایید.
1
بذرمال
قبل از کاشت، بذر هر محصول را با 1.5 الی 2 لیتر اصلان هیومیک کاملا مخلوط نمایید تا کاملا با آن آغشته گردد، سپس بذر را در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود سپس مقدار 2-3 لیتر از این محصول را حداکثر بعد از 2-1 روز بعد از کاشت و یا در حین کاشت به ازای هر 1000 متر مربع زمین با مقدار معینی آب کاملا مخلوط نمایید و روی خاک کاشته شده اسپری نمایید.
2
آبیاری بارانی
در این سیستم مقدار 1-2 لیتر از این محصول را با میزان آب مورد استفاده در 30 دقیقه آخر به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع کاملا حل نموده و کوددهی نمایید. مدت زمان 30 دقیقه بهترین زمان برای انتقال مواد موثره اصلان هیومیک به ریشه می باشد و به نحو مطلوب جذب خاک و ریشه می گردد
3
آبیاری قطره ای
در این سیستم مقدار 1-2 لیتر از از این محصول را به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع زمین در مقدار ۱۰۰۰ لیتر آب حل نموده و شروع به آبیاری و کوددهی نمایید
4
آبیاری سنتی(غرقابی)
در این نوع آبیاری که توسط نهر های کوچک موجود در مزارع جهت انتقال آب به مزرعه استفاده می گردد اصلان هیومیک را به آب ورودی اصلی مزرعه با نسبت 1-2 لیتر به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع زمین اضافه نمایید تا در طول مسیر با آب کاملا حل شده و کوددهی انجام شود.