غده ای (چغندر،هویج،شلغم)و محصولات مشابه

از جمله:شلغم،چغندرقند،آفتابگردان،پنبه و محصولات مشابه،اصلان هیومیک را درهردوره از زمان زراعت می توان استفاده نمود ولی پیشنهاد می گردد در زمانهای توصیه شده زیر مصرف گردد:

زمان های مصرف :

 

  1. بلافاصله بعد از کاشت.

  2. همزمان با جوانه زنی:5 لیتر در هکتار.

  3. در مرحله 16برگی:8-5 لیتر در هکتار.

  4. 45 روز قبل از برداشت:10-5 لیتر در هکتار.

 

توجـه:

  1. حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

  2.  هدف، رساندن مقادیر توصیه شده از اصلان هیومیک به ریشه گیاه می باشد.

  3. با مصرف این محصول، استفاده از کودهای شیمیایی و فضولات حیوانی را حداقل 30% کاهش دهید.

  4. در صورت بالا بودن املاح و شوری آب و خاک زمین مورد کاشت حتما مقادیر حداکثر را استفاده نمایید.
1
مصرف بذر مال
قبل از کاشت، 100عدد از بذر هر محصول را با 1.5 الی 2 لیتر اصلان هیومیک کاملا مخلوط نمایید تا کاملا با آن آغشته گردد، سپس بذر را در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود سپس مقدار 2-4لیتر از محصول را حداکثر بعد از 2-1 روز بعد از کاشت و یا در حین کاشت به ازای هر هزار متر مربع زمین با مقدار معینی آب کاملا مخلوط نمایید و روی خاک کاشته شده اسپری نمایید.
2
آبیاری سنتی (غرقابی)
مقدار 1.5-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین، به آب ورودی اصلی مزرعه اضافه نمایید تا در طول مسیر با آب کاملا حل شده و از طریق نهرهای کوچک جذب خاک و ریشه گردد و کوددهی انجام شود.
3
آبیاری بارانی
مقدار 1.5-1 لیتر از محصول را به ازای هر 1000 مترمربع زمین درمیزان آب مورد استفاده در30 دقیقه انتهای آبیاری، کاملا حل نموده و کوددهی نمایید. مدت زمان 30دقیقه، بهترین زمان برای انتقال مواد موثر اصلان هیومیک به ریشه گیاهان می باشد و به نحو مطلوب جذب خاک و ریشه می گردد.
4
آبیاری قطره ای
مقدار 1.5-1 لیتر از اصلان هیومیک را به ازای هر 1000 مترمربع زمین در مقدار 1000 لیتر آب حل نموده و شروع به آبیاری و کوددهی نمایید.