باغات پسته

اصلان هیومیک را درهردوره از زمان زراعت می توان استفاده نمود ولی پیشنهاد می گردد در زمانهای توصیه شده زیر مصرف گردد:

 

در نهال ها و درختان غیر بارور:

  1. مقدار 5-7 لیتر در هکتار:در سال 3بار تکرار شود.

در درختان بارور:

  1. اوایل شکوفه دهی:6-12 لیتر در هکتار.

  2. مرحله نخودی شدن پسته:10-15 لیتر در هکتار.

  3. پر شدن مغز پسته:6-12 لیتر در هکتار.

توجـه:

  1. حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

  2.  هدف، رساندن مقادیر توصیه شده از اصلان هیومیک به ریشه گیاه می باشد.

  3. با مصرف این محصول، استفاده از کودهای شیمیایی و فضولات حیوانی را حداقل 30% کاهش دهید.

  4. در صورت بالا بودن املاح و شوری آب و خاک زمین مورد کاشت پسته حتما مقادیر حداکثر را استفاده نمایید.
1
آبیاری بارانی
در این سیستم مقدار ۱۵۰ سی سی از این محصول را به ازای هر درخت بالای 1 سال در میزان آب مورد استفاده در 30 دقیقه آخر به ازای هر درخت را کاملا حل نموده و کوددهی نمایید. مدت 30 دقیقه بهترین زمان برای انتقال مواد موثره اصلان هیومیک به ریشه گیاهان می باشد و به نحو مطلوب جذب خاک و ریشه می گردد.
2
آبیاری قطره ای
در این سیستم مقدار 150 سی سی از این محصول را به ازای هر درخت بالای 1 سال در مقدار 1000 لیتر آب حل نموده و شروع به آبیاری و کوددهی می نماییم.
3
کاشت نهال
در صورت کاشت نهال به ازای هر نهال 100سی سی اصلان هیومیک را با 1 لیتر آب مخلوط نموده و بعد از غوطه ور نمودن کامل ریشه در این محلول اقدام به کاشت نمایید.همچنین بعد از کاشت بلافاصله حداکثر تا 2 روز بعد از کاشت با روش های توضیح داده شده در بالا اقدام به کوددهی نمایید.
4
بهترین مکان کوددهی
آفتاب را بالای درخت فرض نموده و سایه درخت را در نظر بگیرید.بهترین مکان سایه انداز درخت به اضافه 15-30سانتی متر بیشتر،بهترین مکان برای کوددهی است.