محصولات باغی( انواع درختان میوه)-گرانول

از جمله:سیب،گلابی،گیلاس،انگور،خرما،آلبالو،زردآلو،آلوچه،خرمالو،موز،نارنگی،پرتقال،فندق،زیتون،گردو،تمشك،انجیر،به،ومحصولات مشابه،اصلان هیومیک را درهردوره از زمان زراعت می توان استفاده نمود ولی پیشنهاد می گردد در زمانهای توصیه شده زیر مصرف گردد:

 

انواع درختان:

 1. درختان0-3سال                                                                                                        150گرم برای هر درخت.

 2. درختان4-10سال                                                                                                       500گرم برای هر درخت.

 3. درختان10-20سال                                                                                                      800گرم برای درخت.

 4. درختان 25سال به بالا                                                                                               1200الی1600 برای هر درخت.

زمان مصرف:

 1. ابتدا فاز رویشی.

 2. ابتدای فاز زایشی.

 

توجـه:

 1. حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

 2.  هدف، رساندن مقادیر توصیه شده از اصلان هیومیک به ریشه گیاه می باشد.

 3. با مصرف این محصول، استفاده از کودهای شیمیایی و فضولات حیوانی را حداقل 30% کاهش دهید.

 4. در صورت بالا بودن املاح و شوری آب و خاک زمین مورد کاشت حتما مقادیر حداکثر را استفاده نمایید.

 5. چالکود این محصول توصیه نمی شود.
1
نهال کاری
50گرم برای هر نهال:هنگام کاشت همراه نهال به گودال اضافه گردد.
2
بهترین مکان کوددهی
آفتاب را بالای درخت فرض نموده و سایه درخت را در نظر بگیرید.بهترین مکان سایه انداز درخت به اضافه 15-30سانتی متر بیشتر،بهترین مکان برای کوددهی است.