مزارع حبوبات،انواع لوبیا،نخود،بافلا،عدس و محصولات مشابه

از جمله:نخود،لوبیا،عدس،ماش،باقالا،نخودفرنگی و محصولات مشابه،اصلان هیومیک را درهردوره از زمان زراعت می توان استفاده نمود ولی پیشنهاد می گردد در زمانهای توصیه شده زیر مصرف گردد:

 

زمان های مصرف :

  1. مرحله 6-4 برگی گیاه:6-4 لیتر در هکتار.

  2. مرحله غلاف دهی:6-4 لیتر در هکتار.

  3. مرحله پر شدن دانه:8-6 لیتر در هکتار.

 

توجـه:

  1. حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

  2. هدف، رساندن مقادیر توصیه شده از اصلان هیومیک به ریشه گیاه می باشد.

  3.  با مصرف این محصول، استفاده از کودهای شیمیایی و فضولات حیوانی را حداقل 30% کاهش دهید.

  4. در صورت بالا بودن املاح و شوری آب و خاک زمین مورد کاشت حتما مقادیر حداکثر را استفاده نمایید.
1
مصرف بذر مال
قبل از کاشت، بذر هر محصول را با 1.5 الی 2 لیتر اصلان هیومیک کاملا مخلوط نمایید تا کاملا با آن آغشته گردد، سپس بذر را در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود و اقدام کاشت نمایید سپس مقدار 2-3 لیتر از این محصول را حداکثر بعد از 1-2 روز بعد از کاشت و یا در حین کاشت به ازای هر 1000 متر مربع زمین با مقدار معینی از آب کاملا مخیوط نموده و روی خاک کاشته شده اسپری شود.
2
مزارع دیم
بعد از بذرمال نمودن اقدام به کشت نمایید. سپس بعد از 10 الی 15 روز (هنگام رویش گیاه) اقدام به کوددهی با کود اوره (ازت) نمایید. سپس کود هیومیک گرانول را به مقدار 300 کیلوگرم در هر 1000 مترمربع زمین بصورت پاششی کوددهی نمایید. هیومیک موجود در گرانول به تدریج آزاد شده و باعث رشد و نمو گیاه می شود. درضمن به علت خاصیت جذب آب این محصول، ( که به اندازه 20 برابر وزن خود توانایی جذب و نگهداری آب را دارد ) مزرعه تحت کشت دیم بعد از دریافت اولین باران، مقدار زیادی آب را درخود جذب می نماید و به مرور زمان در اختیار خاک و ریشه گیاه قرار می دهد.
3
آبیاری سنتی (غرقابی)
مقدار 2-1 لیتر از این محصول را به ازای هر 1000 مترمربع زمین، به آب ورودی اصلی مزرعه اضافه نمایید تا از طریق نهرهای کوچک جذب خاک و ریشه گردد.