محصولات باغی( انواع درختان میوه)

از جمله:سیب،گلابی،گیلاس،انگور،خرما، آلبالو،زردآلو،آلوچه،خرمالو،موز،نارنگی،پرتقال،فندق،زیتون،گردو،تمشك،انجیر،به،و محصولات مشابه، اصلان هیومیک را درهردوره از زمان زراعت می توان استفاده نمود ولی پیشنهاد می گردد در زمانهای توصیه شده زیر مصرف گردد:

 

انواع درختان:

  1. نونهالان تا 5 سال:1لیتر برای 25 درخت.

  2. 15-5سال:1لیتر برای 15 درخت.

  3. 15 سال و بیشتر:1 لیتر برای 10 درخت.

زمان مصرف:

  1. همراه با اولین آبیاری.

  2. اوایل تشکیل میوه.

  3. 30الی45 روز قبل از برداشت.

 

توجـه:

  1. حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

  2. هدف، رساندن مقادیر توصیه شده از اصلان هیومیک به ریشه گیاه می باشد.

  3. بامصرف این محصول، استفاده از کودهای شیمیایی و فضولات حیوانی را حداقل 30% کاهش دهید.

  4. در صورت بالا بودن املاح و شوری آب و خاک زمین مورد کاشت حتما مقادیر حداکثر را استفاده نمایید.
1
آبیاری سنتی (غرقابی)
در این نوع آبیاری، مقدار لازم از اصلان هیومیک را در بشکه ریخته و بصورت مخلوط در آب ورودی مزرعه حل شده و کوددهی می گردد. در این نوع آبیاری بهتر است 45 دقیقه آخر آبیاری کوددهی شود تا کود همراه با آب به اعماق پائین تر از ریشه محصول رسوخ نکند.
2
آبیاری بارانی
در این نوع سیستم آبیاری، مقدار لازم از اصلان هیومیک را بصورت 40 سی سی به ازای هر درخت در حداقـل 1000 برابر آب، در استخر مربوطه حل شده و آبیاری گردد. جهت استفاده بهینه از اصلان هیومیک و جلوگیری از رسوب آن در برگ وساقه های گیاه، در نیم ساعت آخر فقط آب خالی مصرف شود.
3
آبیاری قطره ای
در این نوع سیستم آبیاری، مقدار 150 سی سی از این محصول را به ازای هر درخت بالای 1 سال در مقدار هزار لیتر آب حل نموده و شروع به آبیاری و کوددهی نمایید.
4
هنگام کاشت نهال
به ازای هر نهال 100 سی سی اصلان هیومیک را با 1 لیتر آب مخلوط نموده و بعد از غوطه ور نمودن کامل ریشه در این محلول اقدام به کاشت نمایید.